نحوه درخواست بانکداری دیجیتالی
نحوه درخواست بانکداری دیجیتالی:
برای استفاده از خدمات بانکداری دیجیتالی دو روش وجود دارد:
1. توکن سخت افزاری
مراجعه به یکی از شعب بانک کشاورزی
تکمیل و امضای فرم
دریافت رمز و دستگاه token
2. ایجاد پروفایل بر اساس رمز حساب همراه بانک
مراجعه به یکی از شعب بانک کشاورزی
دریافت رمز حساب همراه بانک به ازای حساب های مورد نظر
می توانید با ایجاد پروفایل بر اساس رمز حساب همراه بانک وارد سامانه شوید. در صورت تمایل برای ایجاد پروفایل و یا فراموشی اطلاعات پروفایل اینجا را کلیک نمایید.
در حال بارگذاری