انتقال وجه کارت به کارت
عطف به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، سقف انتقال وجه کارت به کارت داخل بانک کشاورزی همانند شتاب، 100,000,000 ريال است
کارت مبدأ:
بستن
جستجو
گروه:
در حال بارگذاری
کارت مقصد:
بستن
جستجو
گروه:
در حال بارگذاری
در
    حال بارگذاری
ریال

عبارتی را که در تصویر می بینید در کادر مقابل آن وارد نمایید.

در
    حال بارگذاري