فعالسازی و مدیریت همراه بانک
مشتری گرامی با استفاده از این خدمت قادر خواهید بود بدون مراجعه به شعب بانک، جهت اتصال حساب / کارت به همراه بانک، قطع ارتباط آن ها و همچنین تخصیص / تغییر رمز حساب اقدام نمایید.
درج تاريخ

عبارتی را که در تصویر می بینید در کادر مقابل آن وارد نمایید.

در
    حال بارگذاري